ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Rii 6th Anniversary ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของรางวัลสไตล์สาว Fasionista

September 6, 2020

1.ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลผ่านช่องทาง Line Official Account ของ Rii ( @riicotton ) กรณีผู้โชคดีไม่มายืนยันสิทธิ์ภายใน 14 วัน ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็นโมฆะ

2.ทางแบรนด์จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังมีการยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ทั้ง 3 รางวัลจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กำหนด

***เอกสารที่ต้องนำมายืนยันสิทธิ์ ประกอบไปด้วย

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) เบอร์โทรศัพท์

(3) หน้า Order คำสั่งซื้อหรือสลิปการชำระเงิน

(4) ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล

3.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสำหรับผู้ที่พำนักและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น