สำลีแผ่นริอิ รุ่นเลสโทนเนอร์ 52
บางแต่นุ่ม…ประหยัดโทนเนอร์
เนื้อสำลีดูดซับและกระจายของเหลวได้ดีเป็นพิเศษ
แผ่นใหญ่ ไม่ยุ่ย ไม่เป็นขุย

Ultra-thin yet super soft…

toner-saving

Rii no.52 Less Toner received five-star

qualification on 5 toner – saving 

and 2 softness

1 Thickness

2 Softness

3 Lint Free

4 No FWAs*

5 Saves Toner

6 Removes Thick Makeup

7 Stretch

8 Tensile Strength

9 Non - bleaching chemical

*FWAs Fluorescent Whitening Agents

52

เพราะเรื่องผิวไม่ใช่เรื่องผิวเผิน เราจึงออกแบบสำลีแผ่น ริอิ
เเต่ละรุ่นให้เเตกต่างกัน และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติ
เพื่อให้มั่นใจว่าสำลีแผ่น ริอิเเต่ละรุ่น มีความพิเศษ
เฉพาะตัว เหมาะกับการใช้งานที่เเตกต่างกัน

เบอร์ 52 มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ ช่วยประหยัดโทนเนอร์ (5)
และความนุ่ม (2)
ซึ่งได้ค่าทดสอบในระดับสูงสุด (5 ดาว)