ริอิ มัลติ เคลนซิ่ง คอตตอน ชีท เบอร์ 83
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ผิวสะอาดใส… ในแผ่นเดียว
แผ่นผ้าเนื้อนุ่มจากฝ้ายมาตราฐาน Cotton USA
ซึมซับของเหลว และเก็บเครื่องสำอางได้หมดจด

Soft, thin, flexible fabric for
wiping makeup cleanly

Rii no.30 Multi Cleansing received five-star

qualification on (8) Tensile Strength 

and (3) Lint Free

Thickness

Softness

Lint Free

No FWAs*

Saves Toner

Removes Thick Makeup

Stretch

Tensile Strength

Non - Bleaching Chemical

*FWAs Fluorescent Whitening Agents

83