สำลีแผ่น ริอิ รุ่นเพียว วาตะ เบอร์ 92
สำลีแผ่นชนิดไม่ฟอกสี ผ่านกระบวนการทางเคมีน้อยที่สุด บริสุทธิ์
อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางและแพ้ง่าย ให้สัมผัสที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

Free-from-OBAs Cotton Pads

Hardly involved chemical process

Rii No.92 Pure Wata received five-star

qualification on (9) non-bleaching chemical

and (2) softness

1 Thickness

2 Softness

3 Lint Free

4 No FWAs*

5 Saves Toner

6 Removes Thick Makeup

7 Stretch

8 Tensile Strength

9 Non - bleaching chemical

*FWAs Fluorescent Whitening Agents

92

เพราะเรื่องผิวไม่ใช่เรื่องผิวเผิน เราจึงออกแบบสำลีแผ่น ริอิ
เเต่ละรุ่นให้เเตกต่างกัน และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติ
เพื่อให้มั่นใจว่าสำลีแผ่น ริอิเเต่ละรุ่น มีความพิเศษ
เฉพาะตัว เหมาะกับการใช้งานที่เเตกต่างกัน

เบอร์ 92 มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ ปราศจากสารฟอกขาว (9)
และความนุ่ม (2)
ซึ่งได้ค่าทดสอบในระดับสูงสุด (5 ดาว)